Μάγειρας

Needajobcyprus
 • Post Date: 12/01/2023
 • Apply Before: 01/08/2023
 • Applications 0
 • Views 79
Job Overview

Eργασία στη Κύπρο για το 2023

Για εστιατόριο στην Αγία νάπα αναζητούμε μάγειρα με Καλή γνώση κοστολόγησης φαγητού,γνώστης αμερικάνικου στυλ κουζίνας, ευέλικτο και συνεργάσιμο. Κάντε αίτηση στο needajobcyprus@gmail.com

Τι περιμένουμε από εσάς:

 • Να συμμετέχετε στην παρασκευή φαγητού σύμφωνα με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις, ακολουθώντας πρότυπα μενού και συνταγές.
 • Να διασφαλίσει ότι όλες οι απαιτήσεις καθαριότητας και υγιεινής πληρούνται εντός των προτύπων υγείας και ασφάλειας και να αποτελέσει το καλό παράδειγμα για την προσωπική υγιεινή και τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας.
 • Για να διασφαλιστεί ότι ο χώρος εργασίας διατηρείται πάντα καθαρά υγιεινά.
 • Να τηρούν όλες τις διαδικασίες ελέγχου.
 • Για την εξασφάλιση καλής διατμηματικής επικοινωνίας στα διάφορα τμήματα της κουζίνας για ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία.
 • Να εκτελεί άλλα καθήκοντα όπως και όταν ζητηθεί από τους Επόπτες της Κουζίνας

Προσόντα & Εμπειρία:

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες
 • Διακριτικός, αποτελεσματικός και ενεργητικός, με ευχάριστη προσωπικότητα
 • Πολίτης της ΕΕ ή κάτοχος άδειας εργασίας της ΕΕ
Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.
en_USEnglish